logotyp WP

Zrozum swoje drogi oddechowe

Nagłe zmiany pogody w okresie wiosennym sprzyjają infekcjom dróg oddechowych [1,2]. W większości przypadków odpowiedzialne są za nie wirusy. To one bowiem najczęściej atakują górne (nos, zatoki, gardło, krtań) i dolne drogi oddechowe (tchawica, oskrzela) [3].

Wirusy, uszkadzając nabłonek dróg oddechowych, uruchamiają mechanizmy obronne organizmu, wywołując stan zapalny i zwiększoną produkcję wydzieliny. Na początku jest ona wodnista – aby ułatwić pozbycie się patogenów, ale z czasem gęstnieje. Wraz ze zmianą charakteru wydzieliny zmienia się również charakter kaszlu, z suchego na mokry, ułatwiając usunięcie wydzieliny z dróg oddechowych [3].


Oprócz większej ilości śluzu w jamie nosowej i zatokach pojawia się też obrzęk błon śluzowych – stąd katar, uczucie zatkanego nosa oraz ucisku w okolicy czoła, określane jako zatokowy ból głowy [3]. Stan zapalny upośledza działanie aparatu rzęskowego, co utrudnia sprawne usuwanie nadmiaru śluzu [1]. Co więcej, nadmierne wydzielanie śluzu wraz z obrzękiem może zmniejszać i blokować światło dróg oddechowych, ograniczać przepływ powietrza i w efekcie utrudniać oddychanie [1].

[1] Fal A i wsp. Diagnostyka i leczenie wybranych infekcji oraz stanów zapalnych dróg oddechowych. Wytyczne dla lekarzy POZ. Lekarz POZ. 2021;7(5).

[2] Zinke, L. Fickle fall predicts flu. Nat Rev Earth Environ 1, 138 (2020).

[3] Hryniewicz W i wsp. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków. Narodowy Instytut Leków. Warszawa 2016.

MAM PROBLEM Z:

Wybierz co Cię interesuje, masz na to:

9sekund